O novem ZJN-3B, ki je stopil v veljavo s 1.1.2022

O novem ZJN-3B, ki je stopil v veljavo s 1.1.2022

O novem ZJN-3B, ki je stopil v veljavo s 1.1.2022

18.02.2022

O novem ZJN-3B, ki je stopil v veljavo s 1.1.2022

S 1. januarjem 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B). Prinaša naslednje bistvene spremembe:
 
  • Dvig mejnih vrednosti za uporabo zakona na splošnem področju (namesto 20.000 eur brez DDV za blago/storitve na 40.000 eur brez DDV in za gradnje iz 40.000 eur brez DDV na 80.000 eur brez DDV).
  • Možnost izvedbe nacionalnega postopka NMV do EU pragov (do 5.350.000 eurov brez DDV sedaj tudi pri gradnjah).
  • Nove izjeme, vendar le do EU pragov: naročanje hrane, naročanje blaga za nadaljnjo prodajo, za protokolarne namene v smislu promocije RS in za obvezne storitve revidiranja; za te izjeme pa velja, da jih štejemo kot evidenčna naročila, torej poročanje o njih bo obvezno, pri živilih pa bo veljala tudi Uredba o zelenem javnem naročanju.
  • Naročanje storitev pravnega svetovanja in zastopanja se umešča v sistem naročanja.
  • Povečanje transparentnosti: obvezna objava celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi narave datotek ni mogoče) in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave, ki so se doslej pošiljale po Zakonu o splošnem upravnem postopku in niso bile javno objavljene.
  • Oblikovana je določba za primer morebitnega nedelovanja sistema za e-oddajo ponudb; zato kljub morebitnim tehničnim težavam sistema zdaj te težave ne bodo ogrozile enakopravne obravnave ponudnikov niti izvedbe postopka javnega naročanja.
  • Prožnejši je način dopuščanja popravkov oz. dopolnjevanja ponudb.
  • Urejen način dokazovanja nekaznovanosti (dopuščen 7 mesečni starostni razpon potrdil), zaradi česar se razbremenjuje ponudnike.
  • Jasen zapis, da je presoja o sprejemu neobičajno nizke ponudbe predvsem diskrecija naročnika.
  • Razširjen nabor prekrškov.

 

Več o tem lahko preberete na strani Ministrstva za javno upravo