Prag javnega naročanja in mejne vrednosti za uporabo ZJN

Prag javnega naročanja in mejne vrednosti za uporabo ZJN

Prag javnega naročanja in mejne vrednosti za uporabo ZJN

21.02.2022

Prag javnega naročanja in mejne vrednosti za uporabo ZJN

Če potrebe javnih naročnikov pri posameznem nakupu oz. naročilu istovrstne storitve vrednostno presežejo določen prag za javna naročila, morajo izvesti postopek javnega naročanja.

Prag javnega naročanja je odvisen od dveh parametrov: vrste naročnika in od predmeta naročila (ali se naroča blago, storitev, gradnjo). Glede vrste javnih naročnikov ločimo naročnike na splošnem področju (ministrstva, šole, upravne enote, bolnišnice, javni zavodi ipd.) in naročnike na infrastrukturnem področju (elektrarne, letališča, železnice ipd. katerih primarna dejavnost je, da se ukvarjajo z energetskim, vodnim, transportnim, poštnim področjem, ter s plinom, toploto in črpanjem nafte in plina).

Evidenčna naročila: so javna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja. Naročnik jih lahko objavi na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil, vendar objava ni obvezna. Z novim zakonom ZJN-3B pa je obvezna objava seznama oddanih
evidenčnih naročil za preteklo leto na portalu javnih naročil.

Evidenčna naročila so naročila od 10.000 € brez DDV do mejne vrednosti določene za obvezno objavo na portalu javnih naročil.

Mejna vrednost (brez DDV) za uporabo Zakona o javnem naročanju je:

naročniki na splošnem področju 
(mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil)

 • za blago/storitve/projektni natečaj enaka ali višja od 40.000 €
 • za gradnje enaka ali višja od 80.000 €
 • za socialne in druge posebne storitve enaka ali višja od 750.000 € 

(mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije)

 • za blago/storitve/projektni natečaj (ki jih naročajo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti) enaka ali višja od 140.000 €
 • za blago/storitve/projektni natečaj (ki jih naročajo drugi naročniki in državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti dejavni na področju obrambe) enaka ali višja od 215.000 €
 • za gradnje enaka ali višja od 5.382.000 €
 • za socialne in druge posebne storitve enaka ali višja od 750.000 € 

naročniki na infrastrukturnem področju
(mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil)

 • za blago/storitve/projektni natečaj enaka ali višja od 50.000 €
 • za gradnje enaka ali višja od 100.000 €
 • za socialne in druge posebne storitve enaka ali višja od 1.000.000 € 

(mejne vrednosti za objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije)

 • za blago/storitve/projektni natečaj enaka ali višja od 431.000 €
 • za gradnje enaka ali višja od 5.382.000 €
 • za socialne in druge posebne storitve enaka ali višja od 1.000.000 €