image image
 
 
POLITIKA ZASEBNOSTI
 

1 Uvodoma  

1.1 Upravljavec osebnih podatkov je U-Tender, poslovno svetovanje in naložbe d.o.o., Celovška cesta 136, 1000 Ljubljana, matična številka: 8458260000 (v nadaljevanju: »U-Tender« ali »mi«).

1.2 Osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

1.3 Za kakršne koli poizvedbe ali vprašanja v zvezi z zasebnostjo, se obrnite na elektronski naslov: info@u-tender.si

2 Katere osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen?

2.1 Za namen zagotavljanja naših storitev naročnikom obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek kontaktne osebe pravne osebe, v primeru, da je naročnik pravna oseba,
 • ime in priimek fizične osebe, v primeru, da je naročnik fizična oseba,
 • kontaktni elektronski naslov,
 • telefonska številka.

2.2 Za namen zagotavljanja testne brezplačne storitve obveščanja obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek kontaktne osebe pravne osebe, v primeru, da je naročnik pravna oseba,
 • ime in priimek fizične osebe, v primeru, da je naročnik fizična oseba,
 • kontaktni elektronski naslov,
 • telefonska številka.

2.3 Za namen pošiljanja promocijskih obvestil obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek kontaktne osebe pravne osebe, v primeru, da je naročnik pravna oseba,
 • ime in priimek fizične osebe, v primeru, da je naročnik fizična oseba,
 • kontaktni elektronski naslov,
 • telefonska številka.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

3.1 Pogodbena obdelava: Osebne podatke iz točke 2.1 te Politike zasebnosti obdelujemo za namen izvajanja pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene med nami in vami kot uporabnikom oz. naročnikom (točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR).

3.2 Zakoniti interes: Osebne podatke iz točke 2.2 te Politike zasebnosti lahko obdelujemo tudi zaradi zagotavljanja našega zakonitega interesa (točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR). Testno brezplačno storitev obveščanja lahko namreč nudimo le, če lahko zagotovimo, da se ista oseba ne bo večkrat prijavila za koriščenje te storitve.

3.3 Soglasje: Osebne podatke iz točke 2.3 te Politike zasebnosti obdelujemo na podlagi vašega soglasja (točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR).

4 Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

4.1 Vaše osebne podatke iz točke 2.1 te Politike zasebnosti bomo hranili, dokler bo v veljavi pogodba o opravljanju storitev.

4.2 Vaše osebne podatke iz točke 2.2 te Politike zasebnosti bomo hranili najdlje deset let po preteku koledarskega leta, v katerem ste nam posredovali podatke.

4.3 Vaše osebne podatke iz točke 2.3 bomo hranili, dokler ne prekličete svojega soglasja.

5 Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?

5.1 Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam in jih ne bomo prenesli izven EU.

6 Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov?

6.1 Kadarkoli lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami ali zahtevate prenos podatkov. Zahtevo glede uresničevanja vaših pravic glede obdelave osebnih podatkov nam lahko pošljete na naslov: U-Tender, Celovška cesta 136, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: info@u-tender.si.

6.2 Svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov iz točke 2.3 te Politike zasebnosti lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi tega soglasja za obdobje pred preklicem.

6.3 V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

6.4 Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

6.5 Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS po elektronski pošti na naslov: gp.ip@ip-rs.si ali po navadni pošti na naslov: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

7 Veljavnost politike zasebnosti

Politika zasebnosti se uporablja od dne objave dalje do preklica oziroma morebitne spremembe. Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena 2.12.2021.