Z začetkom aprila 2023 je v veljavi novela ZJN-3D

Z začetkom aprila 2023 je v veljavi novela ZJN-3D

Z začetkom aprila 2023 je v veljavi novela ZJN-3D

26.05.2023

Z začetkom aprila 2023 je v veljavi novela ZJN-3D

21.2.2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D). Novela je pričela veljati z 2.4.2023 in med  drugim poenostavlja in skrajšuje čas za preverjanje razlogov za izključitev  ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in  nostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti. Namen novele je bil povečati transparentnost sistema javnega naročanja, odprava nekaterih  administrativnih ovir in povečanje gospodarnosti javnih naročil.
Prinaša naslednje bistvene spremembe:
  • Ključni razlog za pripravo novele je bil implementacije odločitve Ustavnega sodišča, ki se nanaša na razloge za izključitev in popravni  mehanizem v postopkih javnega naročanja. Le-ta razširja nabor okoliščin, ki jih je treba preverjati oz. vplivajo na izločitev ponudnikov.
  • Dovoljuje tudi popravni mehanizem, ki omogoča bolj sorazmerno in večjo vključitev ponudnikov v postopke javnega naročanja.
  • Za zmanjšanje obremenitve naročnikov in ponudnikov je omogočeno popolnoma elektronsko preverjanje vseh razlogov za izključitev oz. za razdor pogodbe, vključno z elektronskim preverjanjem nekaznovanosti v Centralni kazenski evidenci. Sistem e-Dosje je povezan s Centralno kazensko evidenco tako, da se bodo izključitveni razlogi preverjali avtomatsko, zato z vlaganjem potrdil o nekaznovanosti ne bodo več obremenjeni ne naročniki, ne ponudniki.
  • Poleg tega sprememba zakona prinaša tudi nekaj drugih ukrepov za dvig konkurenčnosti na področju javnega naročanja ter nekaj manjših, a ne nepomembnih sprememb, kot na primer obveznost ažurnega obveščanja ponudnikov tudi pri naročilih, kjer se ZJN ne uporablja. Gre sicer za dodatno obveznost naročnika, ki pa povečuje konkurenčnost in dostopnost javnih naročil, saj je pravočasna obveščenost za ponudnike zelo pomembna.
  • Zaradi odgovornejšega pristopa naročnikov k izvajanju postopkov s pogajanji brez predhodne objave, ZJN-3D prinaša tudi novo obveznost naročnikov o predhodnem obveščanju zagovornikov javnega interesa o razlogih za uporabo tako imenovanega netransparentnega postopka, obenem pa je za kršitev te obveznosti predlagan nov prekršek. Če se naročnik odloči za tak postopek, mora po novem o tem predhodno obvestiti organe nadzora.
Več o tem lahko preberete na strani Ministrstva za javno upravo