Spletne povezave veljavne zakonodaje

Spletne povezave veljavne zakonodaje

Spletne povezave veljavne zakonodaje

10.12.2021

Spletne povezave veljavne zakonodaje

Pri javnih naročilih prideta v poštev dva zakona in sicer Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).
 

Zakon o javnem naročanju:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3B (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23.7.2021)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3A (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2.3.2018)
  • Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 z dne 30.11.2015)

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja:

  • ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)

Seveda pa poleg navedenega veljajo tudi vsi specialni predpisi vezani na posamezno področje – vrsto predmeta javnega naročanja (ali gre za gradnje, blago, storitve).